Velkommen Til Gjerstad frikirke

Her finner du programmet for alt som skjer i kirka vår denne høsten: 

Program Songe og Gjerstad frikirke høsten 2022

Velkommen Til Gjerstad frikirke

Songe & Gjerstad Frikirke uke 40
Mandag 3. oktober:

Kl 19.30: Bønnemøte

Torsdag 6. oktober:
Kl 20.00: Husfelleskap

Søndag 9. oktober:

Frikirka på Songe:

Kl 11.00: Gudstjeneste

Tale av Arnfinn Evensen

Sang av Anne Helene Røilien

Frikirka på Felle:

Kl 11.00: Gudstjeneste

Tale av Jens Bergsland

 

Songe & Gjerstad Frikirke uke 41
Tirsdag 11. oktober:

Kl 11.00: Formiddagstreff i Songe Frikirke
Kl 19.30: Øvelse for Sarepta

Onsdag 12. oktober:
Kl 18.00: Moldovakveld
Sang av barnekoret Gnisten
Andakt ved Arnfinn Evensen.
Utlodning og enkel bevertning.
Se ellers egen plakat.

Torsdag 13. oktober:
Kl 16.00: Kvinneforening i Gjerstad

Lørdag  15. oktober :
Kl 19.00-22.00: Ungdomskjerka

Treffpunkt: Hallen på Mjåvann
Søndag 16. oktober:
Frikirka på Songe:

Kl 17.00: Familiegudstjeneste
Presentasjon av nye konfirmanter

Sang og dans av Tweenssangerne
Kirkekaffe etter gudstjenesten.

Frikirka på Gjerstad:
Kl 11.00: Gudstjeneste
Tale av Svein Løvdal

Vel møtt til våre samlinger!

Powered by Cornerstone